Årsmöte 2023

Årsmötet 2024-04-22

Årsmötet genomfördes, med god uppslutning av medlemmar, på Kulturpunkten, Gottsunda centrum. 
Länk till protokollet finns nedan.

Föreningsmötet den 20 april beslöt att ej lägga ner föreningen.

Det sonderas nu för bildandet av en ny styrelse och på extra årsmötet kommer den att presenteras sig.
Kallelse och dagordning finns nedan.
Välkomna!
Extra föreningsmöte
Med anledning av Södra Gottsunda villaägareförenings avveckling kallas till möte
Torsdag den 20 april kl 19 i Tomtebo föreningslokal
På årsmötet den 30 mars klubbades första beslutet att avveckla föreningen. För att upplösa föreningen krävs beslut på två föreningsmöten.
Länk till protokollet från årsmötet finns nedan.
Stadgarna § 21 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom. 

Ett viktigt årsmöte 2023

Välkomna till föreningens kanske sista årsmöte!
Torsdagen den 30 mars är det Villaföreningens årsmöte på Eksätravägen 102.
Det är ett extra viktigt årsmöte i år då styrelsen lägger fram en motion om att avveckla föreningen.
Om motionen bifalls kommer ett andra möte ske senare under våren för att fastställa avvecklingen.
Motioner om avvecklingen och årsmöteshandlingar finner ni länkar till nedan.
Inbjudan till årsmötet kommer att delas ut i områdets alla brevlådor.
Föreningen har funnits i 100 år men det låga intresset från medlemmarna gör det svårt att driva den vidare.
Hoppas på stor uppslutning denna kväll!

**************************************

================================================================================================================================

Det blev en lyckat fest när föreningen firade sina100 år.
Drygt 60 personer hade en trevlig kväll på Skaris.
Södra Gottsunda Villaägareförening fyller 100 år!  Det firar vi den 24 september! På årsmötet bestämdes att köra på samma upplägg som vid 90-årsjubiléet, dvs. en vuxenmiddag på restaurang Skarholmen. Alla medlemmar är välkomna och kuvertavgiften är 100 kr/person för maten. Föreningen sponsrar med resterande belopp. Dryck står man för själv.För att avgöra om tillräckligt stort intresse finns önskas en preliminär anmälan senast 20 maj. Definitiv anmälan och inbetalning av kuvertavgift görs senare.
Välkomna!

Årsmöte 2022
genomfördes  den 19 april kl 19.00 i Tomtebos föreningslokal, Eksätravägen 102. Protokoll och årsmöteshandlingar finns under  /om föreningen/arkiv.

Medlemsavgiften är fortfarande 100 kr per hushåll och betalas in på Plusgiro: 278 224-1 eller Swish 123 485 81 97. 


Garageloppis Loppisen genomfördes som planerat, många passade på att sälja, många
kom förbi och gjorde fynd. Ö
nskemål framfördes att göra det till en tradition i o
mrådet.


Ta chansen att bli av med allt som inte längre används.
Vi gör gemensam sak i området och bjuder in till loppis i området.
Ställ ut sakerna på garageuppfarten och invänta besökarna.
Gör du en egen skylt blir det lättare att hitta.

Vi annonserar i UNT för att locka besökareÅrsmöte 2020

På grund av pandemin blev det planerade årsmötet i april inställt men genomfördes  tisdagen den 20 okt.
Protokoll finns under /om föreningen/arkiv. 
Årsmötet beslöt bl.a. att medlemsavgift som betalas för 2020 även gäller för 2021


Födelsedag

Vår granne, spelmannen Hans Lundgren fyllde 90 år den 13 juli 2020 och föreningen uppvaktade några dagar i förväg.
Hasse är den som har hissat flaggan vid flaggdagar och har sedan barnsben bott i stugan han bor i nu vid Torget.

Läs gärna hans beskrivning av Södra Gottsunda på 30- och 40 -talen Finns under arkiv.