Årsmöte 2023

Föreningen

Medlem i föreningen är de som äger en villafastighet inom föreningens verksamhetsområde och har betalat medlemsavgiften.


Organisationsnummer: 817601-2808
Plusgiro: 278 224-1
Swish 123 485 81 97  
Medlemsavgift: 100 kr (2023), ange gatuadress vid inbetalning.
sodragottsundavillaforening@gmail.com

Adress: Södra Gottsunda Villaägareförening , c/o U Reimer, Eksätravägen 26,
756 55 UppsalaFöreningens styrelse och revisor.

I arkivet finns protokoll samt bilder från aktiviteter.

Föreningens stadgar