Årsmöte 2023

Styrelsen


  • Bengt Brunberg ordförande
  • Ulrika Reimer, kassör, webansvarig
  • Elsa Lilienberg,  sekreterare
  • Maria Österdahl, ledamot, kommunikation Facebook
  • Febe Zetterlund, ledamot, samordning Grannsamverkan

Revisor

Föreningens revisor är Ingegärd Levin
Revisorssuppleant Leif Nordang

Valberedning

Valberedning Karl Ylikiiskilä.
Styrelsen har uppdrag att tillsätta ytterligare en valberedare.