Stadgar för Södra Gottsunda villaägareförening, antagna på årsmötet 2024-04-22