Årsmöte 2023

Dokument

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt där handlingarna skickades ut digitalt och godkändes på nästkommande styrelsemöte.
Årsmötet 2020 På grund av pandemin blev  årsmötet i april inställt men genomfördes tisdagen den 20 okt.