Styrelsen


  • Anna Hegerius ordförande
  • Ingegerd Boström Carlsson kassör webansvarig
  • Kjell Levin ledamot
  • Maria Österdahl, Ledamot
  • Fredrik Hellström, suppleant


Revisor

Föreningens revisor är Leif Nordang