Styrelsen

Föreningen saknar en kontaktperson för Grannsamverkan i dagsläget (juni 2019).
Är du intresserad eller vet någon som kan vara det, kontakta styrelsen.

Revisor

Föreningens revisor är Ingegärd Levin.