StyrelsenRevisor

Föreningens revisor är Ingegärd Levin.