Föreningen

Medlem i föreningen är de som äger en villafastighet inom föreningens verksamhetsområde och har betalat medlemsavgiften.


Organisationsnummer: 817601-2808
Plusgiro: 278 224-1
Swish 123 485 81 97  
Medlemsavgift: 100 kr (2020)
Adress: Södra Gottsunda Villaägareförening , c/o Boström Carlsson, Rabeniusvägen 10,
756 55 Uppsala
sodragottsundavillaforening@gmail.com


Föreningens styrelse och revisor.

I arkivet finns protokoll samt bilder från aktiviteter.

Föreningens stadgar