Grannsamverkan

Grannsamverkan bygger på samarbete mellan de boende och Polisen. På många håll deltar även kommunernas brottsförebyggande råd, försäkringsbolag och andra aktörer. Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Har du frågor, kontakta Polisen i ditt närpolisområde.

Föreningen saknar en kontaktperson för Grannsamverkan i dagsläget (juni 2019). Är du intresserad eller vet någon som kan vara det, kontakta styrelsen.